Skąd wziąć dodatkowe pieniądze na dziecko?

Jak już pisałam (patrz tutaj), musieliśmy zweryfikować nasze poglądy, że dziecko nic nie kosztuje :). Wprawdzie wszystko zależy od podejścia i koszty te można znacząco zminimalizować. Jednak trzeba liczyć się z tym, że wystąpią dodatkowe wydatki. Pomimo to, pojawienie się latorośli na świecie może też generować pewne przychody.

Skąd zatem wziąć dodatkowe pieniądze z tytułu powiększenia się rodziny?

 

1. Becikowe

Na pierwszym miejscu plasuje się symbol nieudanej polityki prorodzinnej. 1000 zł za urodzenie żywego dziecka. Chociaż po ostatnich zmianach jest dostępne jedynie dla rodzin z dochodem 1922 zł netto na członka rodziny (Czyli jeżeli urodziło się Wam pierwsze dziecko łączny dochód nie powinien przekroczyć 5766 zł netto). Nie wiem jak jest w innych MOPSach, ale w naszym do końca października 2015 biorą pod uwagę zarobki z 2013 roku, natomiast od listopada liczą się już te z 2014. O dokumentach potrzebnych do uzyskania tego świadczenia napiszemy w kolejnym poście, bo jest ich sporo (szczególnie jeśli nie pracuje się u jednego pracodawcy, a na umowach o dzieło czy zleceniach).

 

2. Ubezpieczenie na życie

Jeśli dziecko jest „planowane” warto rozejrzeć się za ubezpieczeniem. Właściwie w większości firm ubezpieczeniowych obowiązuje karencja 9 (lub więcej) miesięcy, więc należy zaopatrzyć się w taką ochronę odpowiednio wcześniej.

 

3. Fundusz socjalny w pracy

W wielu przedsiębiorstwach zatrudnionym przysługuje dodatek z tytułu urodzenia się dziecka. Nawet jeśli nie ma oficjalnego świadczenia, warto dopytać czy pracodawca przewiduje jakąś „premię” w związku ze zmianą sytuacji życiowej związanej z powiększeniem się rodziny.

 

4. Ulgi podatkowe

Ulga od podatku wynosi 92,67 zł miesięcznie (na jedno dziecko) czyli 1112,04 zł. Mając dwoje dzieci, można odliczyć od podatku 2224,08 zł. W tym roku zwiększyły się kwoty na trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko. Czyli rodzina z trójką dzieci odliczy 4224,12 zł, a z czwórką 6924,12 zł.
Dodatkowo jeśli wysokość odpisu będzie większa od zapłaconego przez rodzinę podatku, to urząd skarbowy dopłaci brakującą kwotę. Odbywa się to na takich samych zasadach, jak w przypadku nadpłaty podatku. (Jednak trzeba mieć na uwadze, że zwrot nie może być większy, niż kwota wpłacona w formie podatków, składek zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne.)

 

5.”Nowe becikowe”

Jest to świadczenie przeznaczone przede wszystkim dla osób nieubezpieczonych w ZUSie. 1000 zł wypłacany co miesiąc przez rok od urodzenia dziecka. Osoby, których świadczenie na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim jest niższe niż 1000 zł otrzymają wyrównanie.
Jednak zwracając się o ten zasiłek w większości przypadków traci się prawo do innych świadczeń jak np. zasiłek dla bezrobotnych czy stypendium socjalne (w obu jednak przypadkach beneficjencji zyskują). Warto przeczytać artykuł Andrzeja Zwolińskiego na money.pl (tutaj), który opisuje reguły przyznawania tego świadczenia, a także kontrowersje z nim związane.

 

6. Zasiłek rodzinny

Warunkiem otrzymania zasiłku jest kryterium dochodowe. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 574 zł (lub 664 zł, kiedy członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności). Dotychczas przekroczenie tych progów (chociażby o 1zł) automatycznie pozbawiało rodzinę zasiłku. Od stycznia 2016 wejdzie w życie nowa ustawa dzięki której świadczenie będzie pomniejszane o kwotę, o jaki został przekroczony próg dochodowy. Wysokość zasiłku wynosi miesięcznie: 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat,
106 zł w wieku powyżej 5. do ukończenia 18. roku życia, 115 zł na
dziecko od  18. do ukończenia 24. roku życia (jeśli ma status ucznia lub
studenta).

 

7. Dodatki do zasiłku rodzinnego

W przypadku wszystkich dodatków do zasiłku rodzinnego obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 539 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 623 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.

 

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
400 zł
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
170,00 zł miesięcznie
na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci (w
przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się
o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci)
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
80,00 zł miesięcznie
na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
zwiększenie dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
i dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie
100,00 zł miesięcznie
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
– 60,00 zł miesięcznie
na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
– 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do
ukończenia 24. roku życia
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
100,00 zł
jednorazowo na dziecko
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
90,00 zł
– na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub
artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby
uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności;
50,00 zł – na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z dojazdem z
miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,
w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

 

8. Karta dużej rodziny

To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Jak można przeczytać na dedykowanej stronie: „Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz
obniża koszty codziennego życia.” Polecamy zajrzeć po więcej informacji tutaj.

A może Wy znacie jakieś inne źródła dodatkowego dochodu z tytułu urodzenia się dziecka?

Oszczędnicka