Jak dostać 500 zł na dziecko?

Jak dostać 500 zł na dziecko-

Program “Rodzina 500 plus” wzbudził w społeczeństwie ogromne kontrowersje. Jedni się cieszą, że w końcu rząd proponuje jakąkolwiek politykę prorodziną, inni lamentują, że ucierpi na tym nasza gospodarka. Osobiście uważam, że program nie spełni swych założeń (zwiększenia dzietności), bo co komu po 500 zł, jeśli nie ma pracy i/lub gdzie oddać dziecka pod opiekę. Ale jeśli dają, trzeba brać 🙂

Niezależnie jednak od opinii o programie, od piątku 01.04.2016 będzie można składać wnioski o przyznanie tego świadczenia. Kto dostanie 500 zł na dziecko, kto może o nie wystąpić, gdzie składać wnioski? Zapraszam Was na spis najważniejszych informacji związanych z tym świadczeniem. (Jeśli interesują Was też inne dodatki, zerknijcie na zeszłoroczny wpis Skąd wziąć dodatkowe pieniądze na dziecko?)

Kto dostanie 500 zł na dziecko?

 1. Każdy – na DRUGIE i KOLEJNE dziecko. Niezależnie od tego, ile rodzice zarabiają i jaki jest w rodzinie dochód na osobę.
 2. Przy niskich dochodach: poniżej 800 zł na osobę (1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), rodzice dostaną świadczenie także na pierwsze dziecko.
 3. Dodatek będzie przysługiwał TYLKO do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. (Nie ma znaczenia czy dziecko będzie kontynuowało naukę, czy nie).
 4. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc.
 5. Rodzina, która przebywa poza granicami kraju, otrzyma 500 zł – pod warunkiem, że za granicą nie pobiera podobnego świadczenia.
 6. 500 zł na dziecko dostaną także rodziny zastępcze.
 7. Jeśli masz dwójkę dzieci, z których jedno skończyło 18 lat, to młodsze traktowane jest jako pierwsze w rodzinie. Oznacza to, że nie dostaniesz na nie 500 zł (chyba że dochód na osobę nie przekracza 800 zł). Starsze dziecko jest jednak liczone przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie.

Kto może wystąpić o dodatek 500 zł na dziecko?

 1. Matka, ojciec, opiekun prawny lub faktycznemu dziecka.
 2. Gdy rodzice są w separacji lub rozwiedzeni, ale prawo opieki nad dzieckiem przysługuje obydwojgu , dodatek 500 zł zostanie wypłacony tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku wątpliwości gmina będzie miała możliwość zwrócenia się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Gdzie  i  kiedy składać wniosek o 500 zł na dziecko?

 1. W gminie, w której mieszkamy, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.
 2. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Jak złożyć wniosek o świadczenie “500 plus” on-line?
 3. Żeby uzyskać świadczenie od kwietnia, należy złożyć wniosek od 1 kwietnia do 1 lipca 2016.
 4. Począwszy od 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
 5. Świadczenie będzie przyznane na okres do 30 września 2017 r. Kolejna świadczenia będą przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Gdzie będzie można odebrać pieniądze?

 1. Osobiście np. w ośrodku pomocy społecznej.
 2. Złożyć dyspozycję przelewu na konto w banku.

 

Dodatkowe warunki przy świadczeniu na pierwsze dziecko

 1. Dochód (przychód minus koszty uzyskania dochodu) trzeba podać tylko przy staraniu się na dodatek 500 zł na pierwsze dziecko. 
 2. Rodzice tylko składają wniosek (oświadczenie o dochodach). Gmina będzie sama weryfikować, czy dane są prawdziwe.
 3. Dodatek 500 zł nie będzie wliczany do dochodu przy ustalaniu innych świadczeń, m.in. rodzinnego, alimentacyjnego, czy zasiłku z pomocy społecznej.

 

Czy uważacie, że to dobry program? Czy wolelibyście inną formę polityki prorodzinnej? 
Jeśli macie jakieś pytania, czy wątpliwości podzielcie się nimi w komentarzu! Postaram się na nie odpowiedzieć 🙂

 

Oszczędnicka